Các Dùng Các Loại Tính Từ Trong Tiếng Pháp
7 Tháng Mười Hai, 2019
Các từ thường hay bị sai trong Tiếng Pháp
10 Tháng Mười Hai, 2019

Video [Học tiếng trung qua Radio 99] 当我一个人在这座城市里

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *