6 Tháng Sáu, 2019

Video [Học tiếng Hàn qua phim] Các trường hợp sử dụng đuôi câu -(으)래요

Cập nhật thêm tài liệu học tiếng Hàn tại Fb: https://www.facebook.com/masterkorean.vn/ -------------------------------------------------------------------------- Nội dung: 저랑 같이 여행하실 래요? -------------------------------------------- 찬규아, 나 좀 도와줄래? Giúp mình một chút nhé? 그래, 뭔데? Ừ, Cái gì vậy? 내가 지금 이 고비 꼭 넘겨해야 돼~ Mình bây giờ nhất định phải vượt qua được khó khăn này. 돕다: Giúp,…