28 Tháng Tư, 2019

Video Học tiếng Pháp qua phim Pháp có phụ đề

Link tải full: https://anotepad.com/notes/gb3gem Blog: https://hotrotailieuykhoa.blogspot.com Website: https://sites.google.com/view/hotrotailieuykhoa/ Fanpage: https://www.facebook.com/hotrotailieuykhoa/ Group: https://www.facebook.com/groups/hotrotailieuykhoa/
29 Tháng Tư, 2019

Video Film Aurore – Học tiếng Pháp qua phim Pháp có phụ đề

Link tải full: https://anotepad.com/notes/4j8wwh Blog: https://hotrotailieuykhoa.blogspot.com Website: https://sites.google.com/view/hotrotailieuykhoa/ Fanpage: https://www.facebook.com/hotrotailieuykhoa/ Group: https://www.facebook.com/groups/hotrotailieuykhoa/
2 Tháng Sáu, 2019

Video Film La Grande Séduction – Học tiếng Pháp qua phim Pháp có phụ đề – Link tải Full 110 phút

Link tải full: https://anotepad.com/notes/pfjnnt Blog: https://hotrotailieuykhoa.blogspot.com Website: https://sites.google.com/view/hotrotailieuykhoa/ Fanpage: https://www.facebook.com/hotrotailieuykhoa/ Group: https://www.facebook.com/groups/hotrotailieuykhoa/