Xem Ngay Tự học tiếng Pháp : Đại từ bổ ngữ, thay thế
29 Tháng Tư, 2019
Xem Ngay Các bài hát theo bảng chữ cái tiếng Pháp
29 Tháng Tư, 2019

Xem Ngay Lớp Học Tiếng Pháp Căn Bản Nhất Động Từ ÊTRE


Lớp Học Tiếng PHÁP Căn Bản và Cách Chia Động Từ ÊTRE

Cap France trường dạy tiếng pháp uy tín và tốt nhất TPHCM với nhiều khóa học nổi tiếng như:
Học tiếng pháp cho người mới bắt đầu https://capfrance.edu.vn/chi-tiet/hoc-tieng-phap-can-ban.html
Học tiếng pháp giao tiếp cơ bản https://capfrance.edu.vn/chi-tiet/hoc-tieng-phap-giao-tiep.html
Học tiếng pháp online miễn phí https://capfrance.edu.vn/chi-tiet-blog/hoc-tieng-phap-online-mien-phi.html

Tags: https://capfrance.edu.vn/

HỌC TIẾNG PHÁP # 42
Học Căn Bản và Chia Động Từ ÊTRE

Verbe : ÊTRE

động từ ÊTRE : là, của, ở, bị

Je suis
Tu es
Il, Elle est
Nous sommes
Vous ëtes
Ils, Elles sont

Je suis Français : tôi là người Pháp
Vous êtes Vietnamiennes ? : mấy cô (chị) là người Việt Nam ?
Oui, nous sommes Vietnamiennes.

Anglais
Américain
Espagnol

anh là người Hòa Lan ?
các chị ấy là người của Gia Nã Đại.
tôi không phải là người Nhật Bản.
anh ấy là người Bỉ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *