27 Tháng Mười, 2019

Video Khảo sát chương trình VUI HỌC TIẾNG PHÁP: 2 năm một chặn đường

Khảo sát chương trình VUI HỌC TIẾNG PHÁP: 2 năm một chặn đường Link khảo sát: http://goo.gl/forms/SDcYHBZkaa Hoặc gửi về email: biomedera.edu@gmail.com Trong gần 2 năm qua, với nguồn kinh phí cực kì eo hẹp, chúng tôi đã cố gắng thực hiện nhiều chuyên mục tiếng Pháp từ cơ bản đến nâng cao để phục…