2 Tháng Sáu, 2019

Video VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát – Changer

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Changer. Người dạy: Cô Quỳnh (Đại học Hà Nội), An Ly (Đại học Ngoại thương) và Hoàng Hà Jolly Joker (Đại học Hà Nội)
9 Tháng Tư, 2020

Video VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát – Sache Que Je

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Sache Que Je Người dạy: Cô Quỳnh (Đại học Hà Nội) và Hoàng Hà Jolly Joker (Đại học Hà Nội)
21 Tháng Năm, 2020

Video VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát – Seul

VTV2 học tiếng Pháp qua bài hát - Seul (Garou)