17 Tháng Mười, 2019

Video Học tiếng Nhật qua phim: Tình yêu và dối trá Vietsub

Học tiếng Nhật qua phim: Tình yêu và dối trá Vietsub ------------------------- Bộ phim xây dựng bối cảnh trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước…