2 Tháng Mười Một, 2020

Xem Ngay HỌC TIẾNG PHÁP | Thí nghiệm với trứng

Hôm nay Rem làm 1 thí nghiệm với trứng. Rem cho trứng vào 4 ly nước khác nhau: ít muối, nhiều muối, giấm xem trứng sẽ nổi lên ở ly nào. Mọi người cũng có thể thử với soda để trứng nổi lên nữa đó. Cuối thí nghiệm Rem còn phát hiện một phản ứng…