8 Tháng Bảy, 2019

Video Học tiếng Pháp –[16] Phim

#HọctiếngPháp #Pháp #TiếngPháp, Học tiếng Pháp –[16] Phim Xin chào. Bạn sẽ ghi nhớ một cách vô thức! Học ngôn ngữ mới với 30 năm kinh nghiệm của WLS! Bằng cách nghe người bản xứ lặp lại nhiều lần bạn sẽ ghi nhớ các câu đã học trong một thời gian dài. Theo dõi chúng…