2 Tháng Tám, 2020

Xem Ngay Chủ đề 1: Les usages-la politesse| Từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề | A1-A2

Đây là chủ đề 1 về "Phong tục tập quán và phép lịch sự" của chuỗi các bài học về từ vựng tiếng Pháp theo chủ đề trình độ A1-A2. Tuy nhiên theo ý kiến của riêng mình thì mọi trình độ đều nên xem loạt bài học này. Đừng quên comment chia sẻ ý…