2 Tháng Mười Một, 2020

Xem Ngay HỌC TIẾNG PHÁP | Thí nghiệm với trứng

Hôm nay Rem làm 1 thí nghiệm với trứng. Rem cho trứng vào 4 ly nước khác nhau: ít muối, nhiều muối, giấm xem trứng sẽ nổi lên ở ly nào. Mọi người cũng có thể thử với soda để trứng nổi lên nữa đó. Cuối thí nghiệm Rem còn phát hiện một phản ứng…
21 Tháng Mười Một, 2020

Xem Ngay HỌC TIẾNG PHÁP | Chưa bao giờ học tiếng Pháp có hiểu được người nói tiếng Pháp không?

Hôm nay là ngày đầu tiên Tú An làm quen với ngôn ngữ Pháp. Dựa vào cử chỉ, giải thích bằng hình ảnh đã biết, Tú An vẫn hiểu và thực hiện được những yêu cầu đơn giản của mẹ Cà Rem Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng…
21 Tháng Mười Một, 2020

Xem Ngay HỌC TIẾNG PHÁP Nhảy tìm chữ, số

Rem và bạn Tú An chơi tìm chữ, số trên thảm Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng đồng cha mẹ có con nói tiếng Pháp : https://www.facebook.com/groups/1567562786749620 ★ Các trò chơi cùng con ở nhà : https://www.youtube.com/watch?v=y7fBf8Uk64I&list=PL8a17nGkYB5_DanTIksnboJyg4a-ykuMx ★ Bé giúp đỡ việc nhà: https://www.youtube.com/watch?v=5qcp7aWGCmw&list=PL8a17nGkYB59F4AeLNmToN5nXh7GcKzpu ____________________ ➫ ĐĂNG KÍ/SUBSCRIBE…
22 Tháng Mười Một, 2020

Xem Ngay HỌC TIẾNG PHÁP Thử ghép bản đồ thế giới và gắn cờ Việt Nam

Hôm nay ba bạn này xoay mẹ mòng mòng luôn, mẹ chạy theo ná thở :D Xem thêm: ★ Series Học tiếng Pháp cho trẻ em: https://www.youtube.com/watch?v=a2NuhVh6XLE&list=PL8a17nGkYB5-hirRip21fygZ_0DiqxB_X ★ Cộng đồng cha mẹ có con nói tiếng Pháp : https://www.facebook.com/groups/1567562786749620 ★ Các trò chơi cùng con ở nhà : https://www.youtube.com/watch?v=y7fBf8Uk64I&list=PL8a17nGkYB5_DanTIksnboJyg4a-ykuMx ★ Bé giúp đỡ việc nhà:…