26 Tháng Chín, 2020

Xem Ngay Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em – Bài 5

25 Tháng Chín, 2020

Hướng Dẫn Diễn Đạt Thời Gian Bằng Tiếng Pháp

CÁCH ĐỂ DIỄN ĐẠT VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – L’EXPRESSION DE LA DURÉE Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy […]
24 Tháng Chín, 2020

Hướng Dẫn Sử Dụng Thì Quá Khứ Chưa Hoàn Thành Trong Tiếng Pháp

L’IMPARFAIT – CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
24 Tháng Chín, 2020

Cách Chia Thì Quá Khứ Chưa Hoàn Thành Trong Tiếng Pháp

L’IMPARFAIT – CÁCH SỬ DỤNG THÌ QUÁ KHỨ CHƯA HOÀN THÀNH Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
24 Tháng Chín, 2020

Xem Ngay Học tiếng Pháp cho trẻ em # De 60 à 70

#frenchwithvincent French4me.net / Simply the best place to learn French www.french4me.net Pháp cho người mới bắt đầu với ít video đơn giản. Khám phá các bảng chữ cái tiếng Pháp, các con số, các ngày trong tuần, các tháng trong năm, và nhiều hơn nữa. IMAGIERS DANS VOTRE LANGUE French for beginners, France, Free French…
23 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Chủ Đề Về Phương Hướng La Bàn Bằng Tiếng Pháp

CÁCH NÓI PHƯƠNG HƯỚNG LA BÀN TRONG TIẾNG PHÁP – ORIENTATION Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap […]
22 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Chủ Đề Thời Gian Bằng Tiếng Pháp

CÁC TỪ VỰNG VỀ THỜI GIAN TRONG TIẾNG PHÁP – LE TEMPS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng […]
21 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Về Hỏi Đường Bằng Tiếng Pháp

HỎI THĂM ĐƯỜNG TRONG TIẾNG PHÁP – DEMANDER LE CHEMIN Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành cùng Cap France […]
19 Tháng Chín, 2020

Video HÀNH TRÌNH HỌC TIẾNG PHÁP CỦA HS TRUNG BÌNH | Học sinh trung bình đi du học Pháp, TẠI SAO KHÔNG???

Xin chào, Video này chia sẻ hành trình học tiếng Pháp của một học sinh trung bình là mình với hi vọng tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ đang học tiếng Pháp. Mình đã có một hành trình rất dài và rất mệt mỏi, nhưng mình đã và đang thực hiện ước mơ…
18 Tháng Chín, 2020

Học Từ Vựng Chủ Đề Nghề Nghiệp Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP TỪ VỰNG VỀ NGHỀ NGHIỆP TRONG TIẾNG PHÁP – LES METIÉRS Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. Hãy đồng hành […]
17 Tháng Chín, 2020

Tổng Hợp Các Câu Giao Tiếp Cơ Bản Trong Tiếng Pháp

TỔNG HỢP CÁC CÂU TIẾNG PHÁP GIAO TIẾP CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU Nếu bạn chưa biết học tiếng pháp ở đâu là tốt nhất. […]
16 Tháng Chín, 2020

Xem Ngay bảng chữ cái tiếng Pháp

#frenchwithvincent French4me.net / Simply the best place to learn French www.french4me.net Pháp cho người mới bắt đầu với ít video đơn giản. Khám phá các bảng chữ cái tiếng Pháp, các con số, các ngày trong tuần, các tháng trong năm, và nhiều hơn nữa. IMAGIERS DANS VOTRE LANGUE French for beginners, France, Free French…